Plannen voor een nieuwbouw villa? Vraag dan nu de Villa bouwen brochure aan. Zin om een van uw ideeen online uit te werken? Gebruik dan onze Villa-configurator.

Nationale Hypotheekgarantie nog tot medio 2014 op hoger niveau

Het Rijk blijft ook na dit jaar de woningmarkt extra stimuleren met een hogere Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De in 2009 opgehoogde kostengrens naar 350.000 euro wordt niet per 1 januari 2012 maar stapsgewijs in de periode tot medio 2014 teruggebracht naar de reguliere hoogte van 265.000 euro. Tot 1 juli 2012 geldt de huidige grens van 350.000 euro. Daarna bedraagt de maximale hypotheek onder NHG-voorwaarden 320.000 euro. Vanaf juli 2013 is dat een jaar lang nog 290.000 euro. Dat schrijft minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens minister De Jager van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer.

Het kabinet reageert met de brief op het verzoek van de Tweede Kamer om een verlenging van het verhoogde NHG-grensbedrag te bekijken. De verhoging naar 350.000 euro geldt na een verlenging vorig jaar sinds juli 2009 als onderdeel van een pakket aan maatregelen om de effecten van de economische crisis te bestrijden. Via het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) staat de overheid bij NHG-hypotheken garant voor een eventuele restschuld. Op voorwaarde dat niet meer de helft van de hypotheek aflossingsvrij is, kunnen huizenkopers van hun bank een lager rentetarief krijgen.

Beide ministers constateren dat van de verhoogde NHG veel gebruik wordt gemaakt. Ruim de helft van alle hypotheken tussen de 265.000 euro en 350.000 euro is met NHG. De verhoogde grens sluit aan bij de categorie duurdere woningen waar de vraaguitval op de woningmarkt het grootst is. Tegelijkertijd benadrukt het kabinet dat een blijvend hogere NHG-grens onwenselijk is. De overheid hoort normaal gesproken geen rol te spelen in het duurdere segment. Bovendien zou de NHG dan een onevenredig grote rol op de hypotheekmarkt innemen: met de huidige kostengrens valt in potentie 80 procent van alle hypotheken onder het bereik van een NHG.

De situatie op de woningmarkt en de verslechterende economische vooruitzichten zijn voor het kabinet wel aanleiding om huizenkopers tot 2014 onder NHG-voorwaarden nog een hogere garantstelling te geven dan de oorspronkelijke norm van 265.000 euro. Met een geleidelijke afbouw benadrukt het kabinet dat de ophogingen tijdelijk zijn. De eenmalige premie die huizenkopers met een NHG-hypotheek voor de garantstelling betalen stijgt in 2012 van 0,55 % naar 0,70 % van de hypotheeksom. Hierdoor worden de buffers voor de NHG groter en nemen de risico’s voor de overheid als achtervang af.

Bron: Rijksoverheid